In het eerste kwartaal van 2022 zijn 34,1% minder bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld dan een jaar eerder. Het ging om 43.923 woningtransacties, het laagste aantal in 6 jaar, meldt het CBS.

De prijsstijging liep intussen verder op. Bestaande koopwoningen waren in het eerste kwartaal gemiddeld 20,3% duurder dan een jaar eerder. Dat is het hoogste percentage sinds het begin van de metingen, aldus het CBS. De prijstoename over de maand maart lag op 19,5% ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is – opnieuw – wat kleiner dan de maand ervoor.

Sterkste transactiedaling in Utrecht

De daling in het aantal transacties begon in het tweede kwartaal van 2021. De nu gemeten afname is forser nog als we vergelijken met het laatste kwartaal van 2021: dan ligt die op 16,8%. In alle Nederlandse provincies daalde het aantal transacties zowel ten opzichte van het kwartaal ervóór als ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In Utrecht kelderde het aantal woningverkopen het sterkst, met 38,6%, in Flevoland met 23,9% het minst.

Het Kadaster registreerde verder over de maand maart 15.833 woningtransacties; dat is ruim 37% minder dan een jaar eerder.

G4

In 3 van de 4 grootste steden (G4) daalde het aantal transacties sterker dan het landelijk gemiddelde. Het aantal woningen dat in Amsterdam van eigenaar wisselde, verminderde met 42,5% ten opzichte van een jaar eerder. In Utrecht en Rotterdam kwam de afname uit op 37,6 respectievelijk 34,4%. Alleen in Den Haag was de neergang met 20,5% minder dan gemiddeld.

Appartementen

Appartementen worden relatief gezien nog het meeste verkocht. De krimp van het aantal verkochte appartementen bedroeg ‘slechts’ 16%, ruim onder de gemiddelde afname van 34,1%. Het aantal transacties van tussenwoningen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen kelderde juist fors: met 36,6, 40,4 en nogmaals 40,4% ten opzichte van een jaar eerder.